Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ul. Małego Księcia w m. Dąbrówka-Ług I etap

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Dąbrówka-Ług

  • Łączna kwota inwestycji: 1 887 065,08 zł

Opis inwestycji

I etap inwestycji obejmował przebudowę drogi na odcinku drogi wojewódzkiej 803 do ulicy Sezamkowej. Została wykonana jezdnia asfaltowa o szerokości 6m, ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej, jednostronne pobocze, kanał technologiczny oraz oznakowanie pionowe i poziome.Odbiór odbył się 7.11.2022