Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa i rozbudowa drogii ul. Cmentarnej etap II i III

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: ul. Cmentarna

  • Łączna kwota inwestycji: 526 966,95 zł

Opis inwestycji

Wykonanie 314 m nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m z poboczami i 200,25 m z kostki brukowej z poboczami i zieleńcem od strony zachodniej.

Sprawdź artykuł na ten temat