Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Opracowanie dokumentacji wraz z budową placu zabaw w m. Dąbrówka-Stany

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Dąbrówka-Stany

  • Łączna kwota inwestycji: 29 580,00 zł

Opis inwestycji

Budowa placu zabaw wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w m. Dąbrówka-Stany. II etap budowy placu zabw to zagospodarowanie placu zabaw wraz z budową altany w m. Dąbrówka-Stany. Zakupiono równiez materiały do urządzenia terenów zielonych na placu zabaw oraz nadbudowy altany