Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa placu zabaw z oświetleniem i altaną w m. Dąbrówka-Wyłazy

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Dąbrówka-Wyłazy

  • Łączna kwota inwestycji: 92 479,27 zł

Opis inwestycji

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz obiektów małej architektury z rekultywają nawierzcni trawiastej terenu przenaczonego pod urządzenia.Zakup i dostawa uruchomienie opraw solarnych,wykonanie ogrodzenia i budowa dębowej altany plenerowej o wymiarach 4mx3m krytych gontem bitumicznym oraz stół i 2 ławki

Sprawdź artykuł na ten temat