Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa drogi wewnętrznej w m. Trzciniec nr ewidencyjny 1028

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Trzciniec

  • Łączna kwota inwestycji: 149 240,10 zł

Opis inwestycji

Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 460 m i szerokości 3,2 m z poboczami o zmiennej szerokości z kruszywa łamanego.