Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja oświetlenia w m. Skarżyn

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Skarżyn

  • Łączna kwota inwestycji: 44 364,10 zł

Opis inwestycji

Zadanie polegało n wybudowaniu napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ze słupami oraz modernizacji. Modernizacja oświetlenia odbywała się w kilku etapach. Zamontowano oprawy oświetleniowe na energooszczędne LED