Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Żelków

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Żelków

  • Łączna kwota inwestycji: 1 489 785,33 zł

Opis inwestycji

Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Żelków