Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa oczyszczalni ścieków

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: ul. Kościelna

  • Łączna kwota inwestycji: 4 120 500,00 zł

Opis inwestycji

Rozbudowa oczyszczalni z przepustowości 400 m³/d do 600 m³/d. Zakres prac polegał na budowie budynku technologicznego, reaktorów biologicznych, zbiornika tlenowej stabilizacji osadów, przepompowni, przebudowie prasy do odwadnianiaosadów.