Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ul. Małego Księcia w m. Dąbrówka-Ług II etap

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Dąbrówka-Ług

  • Łączna kwota inwestycji: 2 609 574,02 zł

Opis inwestycji

II etap inwestycji obejmował rozbudowę ulicy Małego Księcia w m. Dąbrówka-Ług,Żelków oraz Teodoró na odcinku o długości około 548 m. Została wykonana jezdnia asfaltowa o szerokości 5,5m , chodnik z kostki brukowej,jednostronne pobocze, kanał technologiczny oraz oznakowienie pionowe i poziome. Odbiór końcowy odbył się 18.09.2023