Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Opracowanie dokumetacji projektowej i budowa placu zabaw z altaną w m. Kłódzie

  • Rok inwestycji: 2020-2021

  • Miejsce inwestycji: Kłódzie

  • Łączna kwota inwestycji: 43 013,98 zł

Opis inwestycji

Opracowanie dokumentcji projektowej i budowa placu zabaw.