Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Pozyskanie samochodu strażackego OSP Ozorów

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Ozorów

  • Łączna kwota inwestycji: 200 000,00 zł

Opis inwestycji

Pozyskanie ciężkiego samochodu ratowniczego-gaśniczego MAN