Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w m. Skórzec

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Skórzec ul. Cmentarna 2

  • Łączna kwota inwestycji: 20 000,00 zł

Opis inwestycji

Zakup i montaż trzech klimatyzatorów naściennych z funkcją ogrzewania.