Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Instalacja gruntowej pomy ciepła w budynku strażnicy OSP Ozorów

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Ozorów

  • Łączna kwota inwestycji: 35 000,02 zł

Opis inwestycji

Zainstalowano gruntową pompę ciepła w strażnicy OSP w Ozorowie. Na realizację wydano 35.000,00 w tym 28.455,28 dofinansowanie z WFOŚiGW