Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Dąbrówka-Ług

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Dąbrówka-Ług

  • Łączna kwota inwestycji: 4 548,93 zł

Opis inwestycji

Zamontowano barierki ławki oraz kosze na odpady