Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja świetlicy w m .Czerniejew

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Czerniejew

  • Łączna kwota inwestycji: 189 924,30 zł

Opis inwestycji

Modernizacja energetyczna budynku świetlicy polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu prac budowlanych, sanitarnych oraz elektrycznych. Zadaniewspółfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego