Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa placu zabaw w m. Boroszków

  • Rok inwestycji: 2021-2023

  • Miejsce inwestycji: Boroszków

  • Łączna kwota inwestycji: 60 084,40 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania wykonano projekt. Zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury tj. stół z ławkami, kosze na odpady oraz wykonano kompletne ogrodzenie panelowe z bramą i furtką.