Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Skórzec

  • Łączna kwota inwestycji: 82 891,09 zł

Opis inwestycji

Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec