Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja placu zabaw m. Żelków II

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Żelków

  • Łączna kwota inwestycji: 41 004,70 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania na placu zabaw zdemontowano zużyte urządzenia oraz dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe i obiekty małej architektury: biegacz+wioślarz+orbitrek+rower na pylonie – 1 szt., street fitness – 1 szt.