Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa opaski wokół budynku przy placu zabaw w Gołąbek

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Gołąbek

  • Łączna kwota inwestycji: 10 000,00 zł

Opis inwestycji

Budowa opaski wokół budynku przy placu zabaw w Gołąbku