Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont dachu na świetlicy wiejskiej w m. Trzciniec

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Trzciniec

  • Łączna kwota inwestycji: 10 000,00 zł

Opis inwestycji

Remont dachu na świetlicy wiejskiej w m. Trzciniec