Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja oświetlenia w m. Dąbrówka-Ług

  • Rok inwestycji: 2019-2023

  • Miejsce inwestycji: Dąbrówka-Ług

  • Łączna kwota inwestycji: 213 704,20 zł

Opis inwestycji

W ramach inestycji w latach 2019-2023 dobudowano nową sieć ze słupami oświetleniowymi oraz wymieniono stare oprawy na oprawy LED.Prace realizowano na następoujących ulicach :ul. Brzozowa, Sosnowa,Bajkowa,Mickiewicza,Garwolińska,Żeromskiego, Wyszyńskiego,Żwirowa,Poziomkowa