Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabw w m. Drupia

  • Rok inwestycji: 2020-2023

  • Miejsce inwestycji: Drupia

  • Łączna kwota inwestycji: 35 591,38 zł

Opis inwestycji

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz obiektów małej architektury z rekultywacją nawierzchni trawiastej terenu przeznaczonego pod urządzenia.