Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont elewacji budynku świetlicy i uzupełnienie ogrodzenia, utwardzenie parkingu

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Drupia

  • Łączna kwota inwestycji: 30 959,60 zł

Opis inwestycji

Malowanie elewacji oraz wykoanie 30m ogrodzenia panelowego o wymiarach 2,5m szekokości i wysokości 1,53m. Wykonaie parkingu z kostki brukowej.