Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rekultywacja zbiornika wodnego w m. Czerniejew

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Czerniejew

  • Łączna kwota inwestycji: 125 312,00 zł

Opis inwestycji

Prace polegały na odmuleniu dna oraz wzmocnieniu stabilności skarpy. Zamiarem inwestycji było wykoanie prac związanych z utrzymaniem urzadzenia wodnego zbiornika w celu zachowania jej funkcji tj. retencjonowanie wody

Szczegóły inwestycji