Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Montaż opraw oświetleniowych w m. Wólka Kobyla

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Wólka Kobyla

  • Łączna kwota inwestycji: 30 627,00 zł

Opis inwestycji

Montaż opraw oświetleniowych na istniejącej sieci elektroenergetycznej w ilości 29 szt