Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja strażnicy OSP Ozorów

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: OSP Ozorów

  • Łączna kwota inwestycji: 89 455,44 zł

Opis inwestycji

Demontaż istniejącego pokrycia, demontaż istniejącej konstrukcji, demontaż istniejącej warstwy izolacji, przedłużenie dachu – wylonanie wiaty , montaż konstrukcji wsporczej z drewna, montaż izolacji z piany natryskowej montaż paroizolacji oraz rusztu z kontrłat i łat, montaż systemu rynnowego, montaż dwóch kominków wentylacyjnych, pokrycie dachu blachą trapezową