Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ulicy Akacjowej w miejscowości Gołąbek

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Gołąbek

  • Łączna kwota inwestycji: 356 789,13 zł

Opis inwestycji

Wykonano nawierzchnię asfaltową oraz pobocza z kruszywa na długości około 560 m. Prace budowlane zakończyły się 11.05.2020 r.

Sprawdź artykuł na ten temat