Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Dąbrówce-Stany

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Dąbrówka-Stany

  • Łączna kwota inwestycji: 5 637 354,58 zł

Opis inwestycji

Opracowanie dokumentacji z rozbudową Szkoły Podstawowej i budową sali sportowej w Dąbrówce-Stany