Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z wbudowanym garażem OSP w miejscowości Grala-Dąbrowizna

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Grala-Dąbrowizna

  • Łączna kwota inwestycji: 177 907,80 zł

Opis inwestycji

Zakres inwestycji obejmował: rozbiórkę istniejącego wejścia do pomieszczenia garażu, wykonanie robót budowlanych w istniejących pomieszczeniach garażu oraz rozbudowę garażu poprzez wysunięcie bryły budynku części garażowej w kierunku frontu o 3,5 m.