Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Cmentarnej w Skórcu II etap, w tym budowa ścieżki edukacyjnej Ekosystem wodny i nadwodny” przy stawie w miejscowości Skórzec, gm. Skórzec.

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: ul. Cmentarna

  • Łączna kwota inwestycji: 112 746,09 zł

Opis inwestycji

Zakup i montaż pomocy edukacyjnych w tym wiaty.