Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w m. Dąbrówka-Stany

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Dąbrówka-Stany

  • Łączna kwota inwestycji: 30 000,00 zł

Opis inwestycji

Wykonano ogrodzenie prz Szkole Podstawowej w celu bezpieczeństwa dzieci uczęszczajacych do placówki