Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup działki nr ew. 157/7 w m. Teodorów

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Teodorów

  • Łączna kwota inwestycji: 108 783,30 zł

Opis inwestycji

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono działę z przeznaczeniem na plac zabaw w miejscowości Teodorów