Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja oświetlenia ul. Siedlecka

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: ul. Siedlecka

  • Łączna kwota inwestycji: 79 827,00 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci oświetlenia ulicznego ze słupami oraz wymiana opraw na LED.