Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa drogi wewnętrznej w m. Trzciniec nr ewidencyjny 1490

  • Rok inwestycji: 2022-2023

  • Miejsce inwestycji: Trzciniec

  • Łączna kwota inwestycji: 173 717,22 zł

Opis inwestycji

W ramach przedmiotowego zadania wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o długości 217,40 m i szerokości 2,80 m i obustronnymi poboczami z kruszywa naturalnego o szerokości 0,5 m.