Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej 360904W Grala – Drupia – gr gminy

  • Rok inwestycji: 2021-2022

  • Miejsce inwestycji: Grala-Wólka Kobyla-Drupia

  • Łączna kwota inwestycji: 211 806,00 zł

Opis inwestycji

Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej 360904W Grala – Drupia – gr gminy