Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Dąbrówka-Ług

  • Łączna kwota inwestycji: 604 205,00 zł

Opis inwestycji

Umowę z wykonawcą zadania podpisano 17.10.2023r. W ramach zadania , na odcinku o długości 772 m wykonano remont jezdni,poboczy oraz zjazdów. Odbiór końcowy odbył sie 19.12.2023