Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Grala-Dąbrowizna

  • Rok inwestycji: 2022-2023

  • Miejsce inwestycji: Grala-Dąbrowizna

  • Łączna kwota inwestycji: 51 743,58 zł

Opis inwestycji

Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury.

Sprawdź artykuł na ten temat