Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja oświetlenia ul. Słoneczna, Krótka, Kameckiego i Reymonta.

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: ul. Słoneczna, Krótka, Kameckiego i Reymonta.

  • Łączna kwota inwestycji: 21 400,00 zł

Opis inwestycji

Wymiana opraw na nowe LED.

Sprawdź artykuł na ten temat