Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie instalacji gazowej w tym zakup butli w świetlicy w m. Gołąbek

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Gołąbek

  • Łączna kwota inwestycji: 15 499,23 zł

Opis inwestycji

Wykonanie instalacji gazowej w tym zakup butli w świetlicy w m. Gołąbek – zakup, transport oraz montaż zbiornika LPG 4850 l,
– przygotowanie dokumentacji UDT – pierwsze uruchomienie instalacji