Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa wiaty przystankowej w m. Boroszków

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Boroszków

  • Łączna kwota inwestycji: 6 000,00 zł

Opis inwestycji

Budowa wiaty przystankowej oraz utwardzenie terenu pod wiatę.