Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebdowę drogi gminnej nr 360919W i 360907W w m. Wólka Kobyla

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Wólka Kobyla

  • Łączna kwota inwestycji: 89 900,00 zł

Opis inwestycji

Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebdowę drogi gminnej nr 360919W i 360907W w m. Wólka Kobyla