Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa parkingu przy świetlicy w m. Dabrówka-Wyłazy

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Dabrówka-Wyłazy

  • Łączna kwota inwestycji: 146 370,00 zł

Opis inwestycji

Budowa parkingu na 13 miejsc postojowych.