Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie działki nr 157/7 w m. Teodorów

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Teodorów

  • Łączna kwota inwestycji: 39 594,11 zł

Opis inwestycji

W ramach przedmiotowego zadania utworzono plac zabaw w miejscowości Teodorów: zamontowano bujak, karuzelę tarczową z siedziskami, czworościan gimnastyczny, huśtawkę metalową bocianie gniazdo, zestaw zabawowy, huśtawkę ważkę podwójną, tablicę informacyjną – regulamin placu zabaw, ławkę z oparciem oraz kosz na śmieci. Wykonano nawierzchnię z piasku w obrębie stref bezpiecznych dla urządzeń oraz zrekultywowano nawierzchnie trawiastą terenu przeznaczonego pod urządzenia zabawowe.