Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Doposażenie placu zabaw w m. Ozorów

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Ozorów

  • Łączna kwota inwestycji: 7 248,01 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania doposażono plac zabaw w urządzenia zabawoe w m. Ozorów