Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie termomodernizacji świetlicy w miejscowości Czerniejew.

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Czerniejew

  • Łączna kwota inwestycji: 519 500,00 zł

Opis inwestycji

Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy polegająca na: dociepleniu ścian zewnętrznych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i ścian piwnicy od strony północnej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu stropu z wykonaniem obudowy klatki schodowej, wykonaniu nawierzchni z gresu na zewnętrznych schodach do piwnicy, malowaniu blachy.