Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa placu zabaw w m. Trzciniec

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Trzciniec

  • Łączna kwota inwestycji: 27 045,00 zł

Opis inwestycji

Zakupiono urządzenia zabawowe oraz zagospodarowano teren pod plac zabaw.