Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 1053/2 w m. Ozorów

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Ozorów

  • Łączna kwota inwestycji: 522 616,91 zł

Opis inwestycji

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewidencyjny 1053/2 w m. Ozorów. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego szerokość 5,0m oraz pobocza z kruszywa o szerokości 0,5m.