Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 9 etap II

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: ul. Siedlecka 9 etap II

  • Łączna kwota inwestycji: 224 172,16 zł

Opis inwestycji

Modernizacja sali sportowej w zakresie remontu i uszczelnienia dachu, obróbki blacharskiej, orynnowania, demontażu i montażu instalacji odgromowej.