Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja budynku świetlicy w m. Żebrak

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Żebrak

  • Łączna kwota inwestycji: 256 392,71 zł

Opis inwestycji

Modernizacja budynku świetlicy w m. Żebrak

Sprawdź artykuł na ten temat