Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja ogrodzenia przy boisku sportowym w m. Gołąbek

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Gołąbek

  • Łączna kwota inwestycji: 28 133,43 zł

Opis inwestycji

Wykonano 167 m kompletnego ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtką na części działki nr ew. 413.